Homepagedownloadjpg

Broof lentelė

Stogo konstrukcijos su ICOPAL ritininėmis stogo dangomis, turinčios Broof(t1) klasę.

Nr.
Viršutinė danga
Apatinė danga
Termoizoliacija,
mm
Pagrindas-stogo pjūvis (dwg)
Ataskaitos Nr.
Galiojimas

Dvisluoksnė sistema (bitumas)

1.
Baltbit WF
Baltbit PF
Paroc ROB 60
 =20
A2-s1, d0 degumo klasė
2015.08.27
 


EPS80
 ³100


 


Paroc ROB 60
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60 arba ROS 50


 


Paroc ROS 50
 =402.
Baltbit WF
Baltbit PF
Paroc ROS 50
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2017.01.28
 


EPS80
 ³100


 


Paroc ROB 60
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60


2.1

Baltbit WF

Baltbit PF

Paroc  ROS  50

EPS  100

=40

=160

Renovuojami stogai.

20-18.2011.26

2014.03.24

3.
Baltbit WF
Baltbit PF
Paroc ROB 60
 =20
A2-s1, d0 degumo klasė
2017.04.03
 


Paroc ROS 30
 50¸210


 


Paroc ROB 60
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60


4.
Baltbit WF
Baltbit PF
Paroc ROS 50
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2012.02.03
 


Paroc ROS 30
 60¸160


4.1.
Baltbit WF
Baltbit PF
Paroc ROS 50
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2015.08.27
 


Paroc ROS 30
 ?60


 


EPS70**
 ?20
               ** galima naudoti be EPS70


5.
Baltbit WF
Baltbit PF
Rockwool TF Board*
 =20
A2-s1, d0 degumo klasė
2015.07.03
 


EPS80
 ³50


 


Rockwool TF Board*
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata TF Board


6.
Baltbit WF
Baltbit PF
Rockwool Dachrock Max
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2015.01.25
 


EPS80
 ³50


 


Rockwool TF Board*
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata TF Board


7.
Baltbit WF
Baltbit PF
Rockwool Dachrock Max
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2015.12.20
 


Rockwool Spodrock
 ?60


 


Rockwool TF Board*
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata TF Board


8.
Baltbit WF
Baltbit PF
Rockwool
 
A2-s1, d0 degumo klasė
2013.08.24
 


Monrock Pro
 80¸200


 


Rockwool TF Board*
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata TF Board


9.
Zdunbit WF
Zdunbit PF
Paroc ROS 50
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2009.05.23
 


Paroc ROS 30
 ³80


10.
Zdunbit WF
Zdunbit PF
Paroc ROB 60
 =20
A2-s1, d0 degumo klasė
2011.12.30
 


Paroc ROS 30
 =180


11.
Beta Top4
Zdunbit PF
Paroc ROB 60
 =20
A2-s1, d0 degumo klasė
2013.01.26
 


EPS80
 ³50


 


Paroc ROB 60
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata ROB 60


12.
Beta Top4
Zdunbit PF
Paroc ROS 50
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2012.02.11
 


Paroc ROS 30
 100¸200


13.
Beta Top4
Zdunbit PF
Paroc ROS 50
 =40
2011.02.06
 


Paroc ROS 30
 50¸200


14.
Baltbit WF
Zdunbit PF
Rockwool Dachrock Max
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2010.10.31
 


Rockwool Spodrock
 60¸150


15.
Baltbit WF
Zdunbit PF
Paroc ROB 60
 =20
A2-s1, d0 degumo klasė
2009.10.05
 


Paroc ROS 30
 ³80


16.
Baltbit WF
Zdunbit PF
Paroc ROS 50
 =40
A2-s1, d0 degumo klasė
2009.11.08
 


Paroc ROS 30
 ³100


17.
Junior WF
Tarra Polar
EPS100
 =50
A2-s1, d0 degumo klasė
2012.11.06
 


EPS80
 ³50


 


Paroc ROB 60
 =20
Profil.skardos pagrindas su vata TF Board


18.
Junior WF
Plaster P
EPS50 arba EPS70
 £240
A2-s1, d0 degumo klasė
NP-798.10/06/ZM
2010.01.18
 


arba EPS100
 £240


19.
Polbit WF 250
Polbit PF
Extra
Paroc ROS50
Rockwool Spodrock
= 50
=160
A2-s1, d0 degumo klasė.
2014.04.22   
 20.
Baltbit WF
 Baltbit PF
Paroc ROS50
EPS100

=40
=160

 2014.03.24
 21.

Icopal PA Top 40

Icopal P Base 30

RW Dachrock Max

EPS 80

(RW Dachrock 185)

=40

³50

=20

A2-s1, d0 degumo klasė

Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. Profil. skardos pagrindas su vata TF Board

20-31.2012.26

2015.09.18

 22.     Icopal PA Top 40  Icopal P Base 30            Paroc ROB 60
          Paroc ROS 30                   
=20
=130
 A1-s1 ,d0  degumo klasė
Renovuojami stogai.
 20-33.2013.26  2016.10.03
 23. Baltbit WF  Baltbit PF 
RW Dachrock 185
EPS 100
EPS 80
=20
>=50
>=50 
A2-s1,d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, betonas.
Gali būti be apatinio EPS 80 
20-43.2013.26  2016.12.10 
 24. Zdunbit WF  Zdunbit PF 
RW Dachrock  185
EPS 80
RW Dachrock 185
=20
>=50
=20 
 A2-s1,d0 degumo klasė.
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.
Profil. skardos pagrindas su vata RW TF board.
20-4.2014.26   2017.01.21
 25. Zdunbit WF  Zdunbit PF 
Paroc ROB 60
EPS 80
Paroc ROB 60
Arba
EPS 80 
=20
>=50
=20

>=50 
 A2-s1,d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.
20-36.2013.26  2016.10.28 
 26. Villa Teks Top 4,5  Villa Teks Base 3,5 
Paroc ROB 60
EPS 80
Paroc ROB 60
=20
>=50
=20 
 A2-s1,d0 degumo klasė.
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.
20-28.2017.26  2020.08.08
 27. Villa Teks Top 4,5   Villa Teks Base 3,5  Rockwool Dachrock 185
EPS 80
Rockwool Dachrock 185
 20
>50
20
 A2-s1,d0 degumo klasė
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.
20-28.2017.26   2017.03.27
 28. Icopal PA Top 4,5ww  Icopal P Base 3,5ww 
Paroc ROB 60
EPS 80
Paroc ROB 60
=20
>=50
=20 
 A2-s1,d0 degumo klasė.
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.
20-29.2014.26  2020.08.08
 29. Icopal PA Top 45ww  Icopal P Base 35ww   RW Dachrock 185
EPS 80
RW Dachrock 185
 20
>=50
20
A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas. 
20-31.2014.26  2017.07.07 
 30.  Icopal Ultra Top 5  Icopal Ultra Base 4 

 Paroc ROB 60
EPS 80
Paroc ROB 60

 20
>=50
20

 A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

 20-14.2015.26    2018.05.11
 31. Icopal Top 5   Icopal Base 4

Paroc ROB 60
EPS 80
Paroc ROB 60

 20
>=50
20

 A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

20-19.2015.26   2018.05.21
 32.

 Icopal Top 5

 Icopal Base 4

 RW Dachrock 185
EPS 80
RW Dachrock 185 

 20
>=50
20

 A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

 20-20.2015.26 

  2018.05.21
 33. Villa Teks Top 4,5  Villa Teks Base 3.5 

Paroc ROS 50
EPS 80
Paroc ROB 60

 40
>=50
20

 A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

 20-56.2015.26  2018.12.02
 34.

 Icopal Top 5 

 Icopal Base 4 

 Paroc ROS 50
EPS 80
Paroc ROB 60

 40
>=50
20

 A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

 20-1.2016.26 

  2019.01.26
 35. Icopal Top 5 Icopal Base 4

Paroc ROB 80t
ROS 30g
ROS 50

20
190
50

 A2-s1, d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

 20-5.2016.26

 2019.02.29

   
 
 
               
   
 
 
               
   
 
 

Vienasluoksnė sistema (bitumas)


1.

Syntan Solo Vent 5.7


Paroc ROB60 = 20
EPS80 >=50
Paroc ROB60 = 20

 


A2-s1,d0 degumo klasė
Profil. skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.

2017.11.18
2.
MONOLight

Paroc ROS 50
=40
A2-s1, d0 degumo klasė
DB 53/2005/1
2008.10.28
 


EPS80
=50
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.


3.
MONOLight

Paroc ROB 60
=20
A2-s1, d0 degumo klasė
2006-05-29 Nr.71
2009.05.23
 


EPS80
=100
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.


4.
MONOLight

Paroc ROB 60
=20
A2-s1, d0 degumo klasė
DB-34/2005
2008.07.27
  
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.


5.
MONODach WM

Paroc ROB 60
=20
A2-s1, d0 degumo klasė
2006-10-10 Nr.135
2009.10.09
 


Paroc ROS 30
=100
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.


6.
MonoPolar - R

Paroc ROS 50
=40
A2-s1, d0 degumo klasė
20-33.2007.38
2010.09.07
 


EPS80
=50
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.


7.
MonoPolar - T

Paroc ROS 50
=40
A2-s1, d0 degumo klasė
2006-12-21 Nr.161
2009.12.20
 


Paroc ROS 30
=160
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.


   
 
 

Vienasluoksnė sistema (PVC)

  1. Monarplan FM 1.5  

RW Roofrock 80

EPS100

RW Roofrock 80 

=20

>50

=20

A2-s1, d0 degumo klasė
Profil.skardos pagrindas, renovuojami stogai, betonas.
 
20-42.2016.26  2019.12.14
               

* "TF Board" (gamintojas: Rockwool A/S, Danija, degumo klasė A2-S1-d0) galima keisti akmens vata "Dachrock 185" (gamintojas: Rockwool Polska, Malkinia, deg. klasė A1).

Versija spausdinimui

Faktai apie Icopal

Apie ICOPAL

Naujienos

Icopal WULKAN kaminų sistemos

Skaityti daugiau...

NoXite bituminės dangos

Skaityti daugiau...
Backgroundimage6jpg